info@kompetens.nl
06 - 538 118 42

“Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don't want to.”

Richard Branson

Hr-advies

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Zij bepalen immers het succes.

Om dat succes te behalen hebt u soms extra ondersteuning en expertise nodig. Kompetens geeft hr-advies en ondersteunt u of uw hr-afdeling bij de uitvoering wanneer nodig. Een sterk hr-beleid vormt namelijk de basis om de visie en doelstellingen van een organisatie te realiseren.

Monique Knoef kijkt als ervaren sparringpartner naar wat uw organisatie nodig heeft en stemt de oplossing daarop af. Resultaatgericht en met oog voor alle betrokkenen, zodat de plannen direct toepasbaar en succesvol zijn in de praktijk. 

Hr-advies op maat

Heeft u behoefte aan gericht hr-advies in uw organisatie? Misschien mist u de capaciteit of is de benodigde (specialistische) kennis niet aanwezig. Wij ondersteunen en helpen u graag. 

Na een gedegen onderzoek op hoofdlijnen maken we een concreet en op maat gemaakt plan van aanpak. Wij zorgen voor een goede vertaalslag van strategie naar operatie. Uiteraard kunnen we ook de projectleiding en de verdere uitwerking van de adviezen voor u oppakken.

Tijdelijke hr-versterking nodig?

Ook wanneer u (tijdelijk) versterking nodig heeft op het gebied van hrm om de continuïteit te waarborgen zijn we u graag van dienst. Kompetens voert – onder leiding van Monique Knoef – niet alleen zelf de opdrachten uit, maar zet zo nodig ook een breed netwerk van hr-professionals in.

Een goed gesprek over hoe u met professioneel hr-advies het succes van uw organisatie (nog) verder kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op.